• Vlot Groningen

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?


Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met jou welke ondersteuning je nodig hebt. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op jouw situatie, zoals aanpassingen in je woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Welke voorziening voor ondersteuning thuis Ben je onvoldoende zelfredzaam of kun je niet goed meedoen in de maatschappij? En kan jouw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat jij nodig hebt. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

>>> Lees meer op Overheid.nl