• Vlot Groningen

Theatrale ondersteuning bij themabijeenkomst in Marum, 'Eigen kracht'


Sinds 2014 wordt de term 'Eigen kracht' veel gebruikt in relatie met hulpverlenen en zorg voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

Het uitgangspunt om mensen te vragen naar wat zij zelf al hebben ondernomen om problemen op te lossen is natuurlijk prima en ook het inschakelen van het sociale netwerk kan een goede hulpbron zijn.

Maar wat betekent de term “eigen kracht” in relatie met het vragen om ondersteuning/ hulp?

Ieder mens beschikt in meer of mindere mate over eigen kracht.

Soms is die kracht voldoende om moeilijkheden op te lossen of te verminderen maar het kan door de aard en tijdsduur van de problematiek waar iemand mee te maken krijgt ook opgebruikt zijn,niet worden aangevuld.

Dan is hulp en ondersteuning wenselijk en kan de eigen kracht wellicht weer toenemen.

Tijdens een bijeenkomst over dit thema is er gebruik gemaakt van theatrale ondersteuning.

De Eigen krachtexpertise bv (SurpriseOpReis) heeft met behulp van een speciaal ontwikkeld 'eigenkracht' meetinstrument, bij de deelnemers aan de bijeenkomst, de eigen kracht gemeten.