• Vlot Groningen

Mensen met een chronische ziekte of beperking en een laag inkomen kunnen een vergoeding van de gemee


De tegemoetkoming is bedoeld voor mensen met de laagste inkomens die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking.

Hoe hoog is de tegemoetkoming dit jaar? In 2017 is deze € 330,-.

Check de voorwaarden.

De hulpverlener van VLOT Groningen kan je helpen bij deze aanvraag.

>>> Meer informatie