• Vlot Groningen

Voedingsbegeleiding en ervaringsdeskundigheid bij autisme | Jorien de Jong


Bureau Autlife is een onderneming die zich richt op voedingsbegeleiding en ervaringsdeskundigheid bij autisme.

Als diëtist heeft Jorien de Jong (eigenaar) zich, deels vanuit ervaringsdeskundigheid, gespecialiseerd in voedingsbegeleiding bij deze doelgroep. Hierdoor weet ze tegen welke specifieke problemen mensen met autisme aan kunnen lopen. Daarnaast wordt er tijdens de begeleiding rekening gehouden met de behoeften wat betreft autisme.

>>> Autilife.nl