• Vlot Groningen

Nieuwe werkwijze VLOT Groningen vanaf 20 mei 2020

Kennismakingen en aanmeldingen:

Nieuwe aanmeldingen kunnen gedaan worden via het algemene telefoonnummer van Vlot Groningen tel: 06-246 794 06

Dit mag ook via ons e-mailadres: info@vlotgroningen.nl


In overleg met de WMO-consulent wordt gekeken op welke manier er een kennismaking volgt met één van onze hulpverleners.

Huisbezoeken:

We volgen de regels van het RIVM en nemen de hygiëneregels en voorzorgsmaatregelen in acht.

Bij gezondheidsklachten dienen cliënten dit vooraf kenbaar te maken.

De vaste begeleider bekijkt met de cliënt hoe de begeleiding gaat plaatsvinden.