top of page

Werkwijze

Vlot Groningen gaat uit van jouw hulpvraag, (binnen WMO) en past haar aanbod daarop aan.
Na de aanmelding/intake volgt een kennismakingsgesprek met een hulpverlener van Vlot waarin wordt besproken wat jij van de hulpverlener verwacht en wat de hulpverlener van jou verwacht.

 

Samen met jouw hulpverlener plan je begeleidingsuren in.
Het aantal begeleidingsuren is afhankelijk van de indicatie van de gemeente. Dat staat in een beschikking.

 

Vlot Groningen kan ambulante begeleiding bieden bij veel facetten van jouw dagelijks leven.

U kunt hierbij denken aan begeleiding bij:

  • het vergroten en behouden van zelfredzaamheid en/of zelfstandigheid

  • het leren omgaan met jouw beperking

  • het aangaan en het behouden van sociale contacten

  • het op orde brengen van spullen en administratie 

  • het vinden van/behouden van passend werk en/of dagbesteding

  • het aanbrengen van een dagstructuur

  • het plannen van de huishouding

  • het stabiel blijven in je leven

  • het nemen van besluiten/het maken van keuzes

  • het toewerken naar een passende behandeling

bottom of page