top of page

Tarieven

Zorgcoöperatie Vlot Groningen biedt Zorg in Natura (ZIN).

Als je een indicatie voor individuele begeleiding hebt gekregen, moet je ook eigen bijdrage betalen van € 19,00 per maand. Hierover krijg je schriftelijk bericht van het CAK. 

Op deze website kun je meer informatie vinden over de bijdrage:

>>> www.hetcak.nl 

 

In sommige gevallen kan de eigen bijdrage vergoed worden door ziektekostenverzekering Menzis.

Ook is het soms mogelijk de kosten vergoed te krijgen via de Bijzondere Bijstand.

Hierbij is het belangrijk dat je tijdig een aanvraag indient bij je gemeente.

 

Je eigen hulpverlener helpt je met plezier bij het aanvragen van deze vergoedingen.

bottom of page