top of page

WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning

Het doel van de WMO wet is het 'meedoen'.

Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente weet het beste wat de eigen inwoners nodig hebben, vandaar dat de WMO ook een taak is van de gemeente. Samen met inwoners heeft ook jouw gemeente plannen gemaakt wat betreft de maatschappelijke ondersteuning. Deze plannen moeten binnen de prestatievelden vallen die door het ministerie van VWS opgesteld zijn. Hoe jouw eigen gemeente invulling geeft aan de WMO kan verschillen van andere gemeenten.


Recht op WMO voorziening

Wanneer je bepaalde beperkingen hebt waardoor je niet meer goed kunt deelnemen aan de samenleving heb je misschien recht op een WMO-voorziening. Doordat de regels wat betreft de WMO per gemeente verschillen is er voor veel mensen onduidelijkheid.

 

De medewerkers van Vlot helpen je graag om deze onduidelijkheid te verhelpen.

Heb je een zorgindicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?
Vlot Groningen kan individuele begeleiding in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) leveren in de volgende gemeentes:​

  • Westerkwartier

  • Midden-Groningen

bottom of page